Record DFA 127 INVERSE – Fløjdørsåbneren, der åbner med fjederspænding

Det særlige ved INVERSE DFA 127 er, at det er muligt at åbne døren sikkert, selv om der ikke er strøm. Under den elektriske lukning gemmes den mekaniske energi, der kræves for at åbne døren, i fjedersystemet.
INVERSE viser derfor først sin egentlige styrke, når faren lurer. Hvis en bygning snart vil være fyldt med røg, og der samtidig er strømsvigt, åbner INVERSE alligevel døren sikkert uden brug af nødstrømsforsyning. Som følge deraf kan døren bruges som ventilationsåbning i en bygning med henblik på målrettet forsyning med frisk luft eller udsugning af røg og varme. Større tillid og sikkerhed med henblik på at redde menneskeliv.

Når det drejer sig om at vise folk vej gennem bygningen klarer INVERSE også dette uden brug af strømforsyning.

Record-sikkerhedsfølere garanterer også pålidelig sikkerhed for INVERSE.

Specielt egnet til:
 • Åbning af flugtruter
 • Sikker vejvisning
 • Udsugning af røg og varme
Særlige fordele:
 • Åbning og stop er indbygget i døråbnersystemet (ingen forhindringer, ikke noget at falde over i transportbanen)
 • Åbning kræver ikke nødstrømsforsyning.
 • Den elektromagnetiske parkeringsbremse betyder at yderligere elektriske åbnings enheder på indvendige døre kan undværes.
 • Samme design som de øvrige døråbnere

Hvordan kan vi hjælpe dig? Kontakt os for at lære mere om dette produkt

Features:
 • EN 16005 godkendt teknologi, godkendt globalt.
 • Godkendt som anlæg til brandmodstandsprøvning af døre, skodder og oplukkelige vinduer.
 • Kan bruges med diverse brandsikrings-profilsystemer som f.eks. Jansen, Forster, Heroal og Schüco.
 • Ældrevenlig teknologi til uhindret adgang
Varianter:
 • Dobbelt sidehængt dør med eller uden master / slave-drift
 • Energisparefunktion – tilpasset åbning af en eller begge dørfløje (søsteråbning)
 • Integreret lukkesekvens-sikring til to-fløjede branddøre (kræver kassette højde på 108 mm)
 • Slusefunktion ved to enkelte døre, der er installeret umiddelbart efter hinanden
 • Løberetningsorienteret åbning ved modtrafik i korridorer
 • Åbner eller lukker uden strøm